Blog tạm ngưng hoạt động, xin quý độc giả quay lại sau. Xin chân thành cảm ơn!

 

Xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên

Thứ Bảy, ngày 28 tháng 5 năm 2011
(21:15 23/05/2011)
Ông Lê Hồng Sơn.
Vừa qua, Báo Đồng Nai nhận được một số thắc mắc về những thay đổi trong việc xác định trình độ lý luận chính trị (cao cấp, trung cấp, sơ cấp) của cán bộ, đảng viên. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Lê Hồng Sơn, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh xung quanh vấn đề này.   

* Phóng viên: Thưa ông, trước đây đã từng có quy định, tốt nghiệp đại học tại một số trường sẽ được công nhận có trình độ lý luận chính trị (LLCT) trung cấp mà không phải theo học chương trình LLCT hiện hành của hệ thống Trường chính trị của Đảng. Vậy quy định này hiện nay có còn hiệu lực?

- Ông Lê Hồng Sơn: Đúng là trước đây, theo Quy định số 12 QĐ/TC-TTVH ngày 9-1-2004 của Ban tổ chức TW và Ban Tư tưởng - văn hóa TW (nay là Ban Tuyên giáo TW) thì: "Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành kinh tế - quản trị, kinh doanh, Khoa học xã hội và nhân văn tương đương trình độ trung cấp LLCT". Tuy nhiên hiện nay, Quy định 12/TC-TTVH đã hết hiệu lực thi hành. Thay vào đó, ngày 16-9-2009, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quy định số 256-QĐ/TW về việc xác định trình độ LLCT đối với cán bộ, đảng viên đã học LLCT ở các cơ sở đào tạo ngoài hệ thống trường chính trị của Đảng hoặc đại học chính trị chuyên ngành và sau đại học tại Học viện Chính trị - hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. Theo đó, các trường hợp đã tốt nghiệp ở các trường cao đẳng, đại học, nếu có nhu cầu xác định trình độ LLCT thì phải làm thủ tục để các cơ sở đào tạo LLCT cấp giấy chứng nhận.

* Các trường hợp được xác định có trình độ tương đương trung cấp LLCT theo Quy định số 12 QĐ/TC-TTVH nhưng vào thời điểm đó không có giấy tờ gì xác nhận thì có được công nhận trình độ trung cấp LLCT hay không? Việc xác định trình độ LLCT hiện nay như thế nào?

- Các trường hợp đã được cấp giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị theo Quy định số 12 QĐ/TC-TTVH, thì không tiến hành xác định lại. Riêng các trường hợp không có giấy tờ gì xác nhận trình độ LLCT thì vẫn phải làm thủ tục để các cơ sở đào tạo LLCT cấp giấy xác nhận.

- Việc xác định trình độ LLCT thực hiện theo nguyên tắc lấy nội dung, chương trình đào tạo LLCT hiện hành của hệ thống Trường chính trị của Đảng (Trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện; Trường chính trị cấp tỉnh, Học viện Chính trị - hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) làm chuẩn để đối chiếu với nội dung, chương trình LLCT (số môn, số tiết) đã được học.

Thực tế, quy định số 256-QĐ/TW được ban hành từ ngày 16-9-2009 nhưng đến nay, Trường Chính trị chưa cấp giấy xác nhận trình độ LLCT cho ai vì chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện. Ngày 15-3-2011, Học viện Chính trị - hành chính quốc gia Hồ Chí Minh mới có văn bản hướng dẫn để xác nhận trình độ tương đương Trung cấp LLCT. Hiện nay, Trường Chính trị đang phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo hướng dẫn này.

* Như vậy, quy trình, thủ tục tiến hành xác định và cấp giấy xác nhận trình độ LLCT được thực hiện như thế nào?

- Hàng năm khi có thông báo chiêu sinh của các Trường Chính trị của Đảng, các cơ quan, đơn vị tổng hợp danh sách cán bộ, đảng viên có yêu cầu đề nghị xác định trình độ LLCT để chuyển đến cơ sở đào tạo theo phân cấp đối tượng và địa bàn. Cụ thể như sau: Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện xác định trình độ sơ cấp; Trường Chính trị tỉnh xác định trình độ trung cấp; Học viện Chính trị - hành chính quốc gia Hồ Chí Minh xác định trình độ cao cấp chính trị. Trên cơ sở danh sách đề nghị của các cơ quan, đơn vị, các cơ sở đào tạo, chịu trách nhiệm thẩm định, cấp giấy xác nhận. Hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận trình độ LLCT gồm có: đơn đề nghị xác nhận trình độ LLCT; văn bằng, chứng chỉ; bảng điểm (bảng gốc hoặc bản sao có công chứng); chương trình LLCT đã được học. 

Hiện nay, những trường hợp tốt nghiệp đại học chính trị các chuyên ngành tại Học viện Chính trị - hành chính quốc gia Hồ Chí Minh mới được xem xét xác nhận trình độ cao cấp LLCT mà không phải học lại; còn phần lớn các đối tượng khác, muốn được xác nhận trình độ LLCT, đều phải học hoặc bổ sung thêm.

Đơn cử như, theo quy định, chương trình LLCT đã học tại trường đại học phải có ít nhất 80% số tiết lên lớp và 3/4 số môn học của Chương trình Trung cấp LLCT thì mới được tính tương đương trình độ trung cấp LLCT. Trong khi đó, chương trình Trung cấp LLCT có nhiều môn không dạy ở các trường đại học. Do đó, nếu thực hiện theo quy định này thì phần lớn các đối tượng đã tốt nghiệp đại học đều không đủ điều kiện xét cấp giấy xác nhận trình độ trung cấp LLCT. Đối với các trường hợp này sẽ được học bổ túc thêm khoảng 5-6 tháng (1 tuần học 2 ngày) để đủ điều kiện được cấp giấy xác nhận.

* Xin cảm ơn ông.
Ngọc Thư (thực hiện)

0 nhận xét:

Lưu Ý! dinhquandongnai.cuncon1202.net comment Các bạn có thể viết lời bình của mình cho bài viết, và tuân thủ một số quy tắc sau:
*Không SPAM link web,blog,forum khác.
*Không dùng lời lẽ khích bác, thô tục ảnh hưởng đến người khác.
*Tuyệt đối không chọn ẨN DANH để đăng nhận xét ( có thể chọn URL, sau đó nhập tên và không cần nhập URL ).
*Các bạn có thể chèn Hình ảnh theo cú pháp: [img]Link hình ảnh[/img] .
*Các bạn có thể chèn Video (youtube) theo cú pháp: [youtube]Link video youtube[/youtube] .
*Các bạn có thể chèn nhạc (nhaccuatui) theo cú pháp: [nct]Link hình ảnh[/nct] .

Thân ái, BQT DINHQUANDONGNAI

Next DinhQuanDongNai previous DinhQuanDongNai home DinhQuanDongNai
 
 
 

Giáo Dục

Quảng cáo

Sức Khỏe

j